strona główna     kontakt  


o firmie

oferta

inwestycje zrealizowane

nagrody

galeria

kontakt

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Hema / zakup

"Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy
15,12 kW pracującej na potrzeby
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HEMA
Mariusz Klimek"
Projekt został zrealizowany w latach 2020-2025 przy
wsparciu finansowym z WFOŚIGW

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach


Copyright © HEMA Sp. z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone.