strona główna     kontakt


o firmie

oferta

inwestycje zrealizowane

nagrody

galeria

kontakt

Hema / inwestycje zrealizowane

Do głównych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przez HEMA Sp. z o.o. należą:

 •   Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach
  - Obwodnica Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej Nr 7 - budowa gazociągu, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, regulacja cieków wodnych
  - Obwodnica Skarżyska – Kamiennej - budowa gazociągu, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  - Droga krajowej nr 42 na odcinku od km 248+500,76 do km 249+743,00 w Skarżysku – Kamiennej - budowa gazociągu, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  - Węzeł komunikacyjny Kielce Północ w ciągu drogi krajowej Nr S7 – budowa magistrali wodociągowej DN 600, DN 150 i DN 100  

 •   Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
  - Oczyszczalnia wód deszczowych Si 7 przy ul. Paderewskiego
  - Oczyszczalnia wód deszczowych Si-9 przy Al. IX Wieków Kielc
  - Oczyszczalnia wód deszczowych przy ul. Pakosz
  - Oczyszczalnia wód deszczowych w ul. Krakowskiej
  - ul. Manifestu Lipcowego wraz z budową Węzła Krasickiego – kanalizacja deszczowa, sanitarna , sieć wodociągowa
  - ul. Zamkowa w Kielcach – kanalizacja deszczowa
  - ul. Husarska i Okrężna - kolektor deszczowy z rur PEHD fi 1400
  - ul. Sienkiewicza w Kielcach - przebudowa sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  - Al. IX Wieków Kielc - kolektor deszczowy z rur PEHD fi 1200
  - Oczyszczalnia wód deszczowych przy ul. Jesionowej w Kielcach  

 •   Inwestor: Urząd Miasta Kielce
  - Skwer przy ul. Kapitulnej w Kielcach – kanalizacja deszczowa, budowa fontanny
  - Budowa kanału sanitarnego przy ul. Morcinka i Wysockiej w Kielcach
  - Budowa wodociągu z żeliwa sferoidalnego w ul. Piwowarskiej, Sieje-Dąbrowa i Witosa w Kielcach
  - Budowa kanału sanitarnego w ul. Mąchockiej i Radostowej w Kielcach
  - Budowa kanału sanitarnego w ul. Prostej w Kielcach  

 •   Inwestor: Wodociągi Kieleckie
  - ul. Domaszowska - kolektor sanitarny
  - Domaszowice - kanalizacja sanitarna  

 •   Inwestor: Echo Investment S.A.
  - Centrum Handlowe „Pasaż Świętokrzyski” – makroniwelacja terenu, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci wodociągowe, gazowe
  - Centrum Handlowo – Rozrywkowe „Galeria ECHO”- kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci wodociągowe, gazowe  

 •   Inwestor: MITEX S.A.
  - Campus Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach - kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci wodociągowe, gazowe
  - Budowa osiedla domków jednorodzinnych „VIP” przy ul Prostej w Kielcach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej  

 •   Inwestor: CARMEN Sp. z o.o.
  - Stacji benzynowa w miejscowości Połupin w woj. Lubuskim  

 •   Optima Radix S.A.
  - Kompleksowa budowa budynku hurtowni leków przy ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach  

 •   „M & R” sp. jawna i „H & K” sp. jawna
  - Budowa dwóch bliźniaczych budynków usługowo - handlowych przy ul. Peryferyjnej w Kielcach  

 •   ELKAR s.c.
  - Budowa hali administracyjno – produkcyjnej przy ul. Skrajnej w Kielcach  

 •   Urząd Gminy Masłów
  - Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Kapitulnych Górnych  

 •   Domy jednorodzinne
  - Apartamenty w Zakopanem
  - Osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Radłowej w Warszawie
  - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczo – garażowym w miejscowości Brudzów, gmina Morawica


Copyright © HEMA Sp. z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone.