strona główna     kontakt


o firmie

oferta

inwestycje zrealizowane

nagrody

galeria

kontakt

Hema / o firmie

  HEMA Sp. z o.o. prowadzi działalność w wielu obszarach branży budowlanej od 1992 r. Do zakresu jej kompetencji należy w szczególności wykonawstwo robót publicznych związanych z budową i modernizacją infrastruktury technicznej towarzyszącej budowie dróg i obiektów użyteczności publicznej. Dowodem rozwoju firmy jest rozszerzenie pola działania o budownictwo kubaturowe oraz rynek nieruchomości.

  HEMA Sp.z o.o. jest firmą o szerokich możliwościach organizacyjnych i wykonawczych. Skupia nie tylko doświadczoną, ale również wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Stosowanie nowoczesnych technik i technologii przy wsparciu najwyższej klasy specjalistycznego sprzętu oraz wysoka jakość stosowanych materiałów pozwalają sprostać najwyższym wymaganiom. Dewizą, jaką kieruje się firma, jest zagwarantowanie swoim klientom jak najwyższego poziomu wykonawstwa projektów budowlanych, a co za tym idzie, zdobycie ich satysfakcji i zaufania.
Potwierdzeniem tych niezaprzeczalnych walorów są liczne zdobyte wyróżnienia i nagrody.

Podstawą działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie:

  • budowy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych

  • wznoszenia nowych budynków mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych

  • budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej

  • remontów, rozbudowy i modernizacji obiektów istniejących

  • wykonywania robót ziemnych i drogowych

  • spawanie ekstruzyjne tworzyw sztucznych PP i PE

  • czyszczenia kanalizacji


Copyright © HEMA Sp. z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone.