strona główna     kontakt


o firmie

oferta

inwestycje zrealizowane

nagrody

galeria

kontakt

Hema / oferta

Głównym profilem działalności HEMA Sp. z o.o. jest realizacja usług budowlanych na terenie naszego kraju. Spółka działa zarówno jako generalny wykonawca kompleksowych projektów jak i podwykonawca w zakresie branży sanitarnej i drogowej.

Zakres działalności obejmuje wykonawstwo:

 • pełnej infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu
  (sieci kanalizacyjne i sanitarne, magistrale wodociągowe i gazowe)

 • obiektów inżynierii lądowej i wodnej
  (oczyszczalnie i podczyszczalnie wód deszczowych, osadniki żelbetowe, zbiorniki retencyjne, regulacja cieków wodnych)

 • obiektów budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego

 • budynków usługowych i przemysłowych
  (obiekty usługowo – handlowe, hale produkcyjne i magazynowe)

 • prac ziemnych
  (makroniwelacje terenu)

 • robót drogowych
  (parkingi, drogi dojazdowe, drogi techniczne)

 • prac remontowych
  (remonty, modernizacje, adaptacje, rozbudowy i przebudowy budynków i budowli istniejących)

 • wykonujemy również studnie z polietylenu i polipropylenu
  (Aprobata Techniczna Instytutu Budowy Dróg i Mostów nr AT/2005-03-1931)


Copyright © HEMA Sp. z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone.